Negatieve getallen > Wat is negatief?
123456Wat is negatief?

Theorie

Getallen groter dan nul heten positieve getallen.
Getallen kleiner dan nul heten negatieve getallen.
3 is een positief getal en - 3 is een negatief getal.
Voor een negatief getal gebruik je het teken - (spreek uit: "min" ).
3 en - 3 zijn elkaars tegengestelde; ze liggen beide evenver van 0.

Hier zie je een getallenlijn met rechts van 0 de positieve getallen en links van 0 de negatieve getallen. Het getal 0 is niet positief, maar ook niet negatief.

verder | terug