Negatieve getallen > Negatieve getallen optellen
123456Negatieve getallen optellen

Verkennen

Opgave V1

Je ziet hier een tekening van het zuig-/blaasmotortje. Dit motortje kan bewegen langs een verticale as. De motor kent twee standen, "omhoog" en "omlaag" . Aan de bruine pijl zie je in welke stand hij staat. In de stand "blazen" gaat hij in de richting van de bruine pijl, in de stand "zuigen" gaat hij tegen de richting van de bruine pijl in.

a

Het motortje start op `0` en kan alleen blazen. Je stelt in " `3` omhoog" . Waar eindigt het motortje?

b

Het motortje start op `0` en kan alleen blazen. Je stelt in " `3` omlaag" . Waar eindigt het motortje?

c

Je start nu op `3` en stelt in " `2` omhoog" . Waar eindigt het motortje? Welke optelling hoort daarbij?

d

Je start weer op `3` en stelt in " `5` omlaag" . Waar eindigt het motortje? Welke optelling hoort daarbij?

Opgave V2

Hopelijk heb je nu gezien dat bij het zuig-/blaasmotortje het blazen betekent dat er getallen worden opgeteld. De stand van het motortje is "omhoog" voor positieve getallen en "omlaag" voor negatieve getallen.

a

Hoe laat je het motortje de optelling `3 + 4` maken?

b

Hoe laat je het de optelling `text(-)3 + 4` maken?

c

Hoe laat je het de optelling `3 + text(-)4` maken?

d

Hoe laat je het de optelling `text(-)3 + text(-)4` maken?

verder | terug