Negatieve getallen > Negatieve getallen optellen
123456Negatieve getallen optellen

Voorbeeld 1

Hier zie je nog enkele optellingen uitgebeeld:

4 + - 7 = - 3
6 + - 6 = 0
- 2 + 5 = 3
- 2 + - 4 + 5 = - 1
Opgave 4

Maak eerst de eerste drie optellingen uit Voorbeeld 1 met de applet in het Practicum.

Oefen daarna met een medeleerling. Geef elkaar optellingen met negatieve en positieve getallen op.

Opgave 5

Bereken (bekijk eventueel eerst de vierde berekening in het Voorbeeld 1):

a

- 35 + 16

b

- 12 + - 16 + 28

c

19 + - 41 + 21

d

- 12 + 16 + - 14

verder | terug