Negatieve getallen > Negatieve getallen optellen
123456Negatieve getallen optellen

Uitleg

Positieve en negatieve getallen kun je weergeven met pijlen op een getallenlijn. Je ziet de getallen `5` , `2` , `text(-)5` en `text(-)2` .

Bij het optellen van negatieve getallen tel je negatieve getallen bij positieve of negatieve getallen op. Je begint bij `0` en je legt de pijlen "staart aan kop" . Dit betekent dat de tweede (rode) pijl niet bij  `0` begint maar bij de "kop" van de eerste (blauwe) pijl. Een pijl wijst bij een positief getal naar rechts en bij een negatief getal naar links. Je ziet het resultaat van de optelling met een groene pijl.

Opgave 1

Bekijk de vier optellingen. Teken ze op een getallenlijn en schrijf de uitkomst op. Met het minteken wordt steeds het negatiefteken bedoeld, want in deze paragraaf gaat het alleen over optellingen.

a

`3 + 4`

b

`text(-)3 + 4`

c

`3 + text(-)4`

d

`text(-)3 + text(-)4`

Opgave 2

Bereken.

a

`text(-)12 + text(-)33`

b

`15 + text(-)26`

c

`text(-)1 + text(-)9`

d

`365 + text(-)215`

Opgave 3

De berekeningen kloppen niet. Verbeter ze door in iedere berekening precies één teken ( `+` of `text(-)` ) te veranderen. Bijvoorbeeld: `2 + text(-) 1 = 3` verander je in `2 + 1 = 3` .

a

`text(-)12 + 15 = text(-)27`

b

`text(-)3 + text(-)12 = text(-)9`

c

`8 + text(-)6 + 12 = text(-)10`

d

`13 + text(-)14 = 1`

Opgave 4

Elk getal, behalve `0` , heeft altijd een tegengestelde.

a

Welk antwoord krijg je als je een getal bij zijn tegengestelde optelt?

b

Wat zou dan het tegengestelde zijn van `0` ?

verder | terug