Negatieve getallen > Negatieve getallen optellen
123456Negatieve getallen optellen

Practicum

Hier zie je het optellen van twee (negatieve) getallen in beeld. Gebruik de schuifbalkjes om de getallen te veranderen!

verder | terug