Negatieve getallen > Negatieve getallen aftrekken
123456Negatieve getallen aftrekken

Toepassen

Op een winterse dag daalt de temperatuur 's nachts soms tot - 6 graden.
Overdag is de maximumtemperatuur dan soms net boven 0, bijvoorbeeld 2 graden.

Het verschil in temperatuur is die dag dan 2 - - 6 = 8 graden.

Op een andere dag is er 6 graden verschil tussen de maximum- en de minimumtemperatuur.
De maximumtemperatuur is 4 graden, de minimumtemperatuur dus 4 - 6 = - 2 graden.

Opgave 14Temperatuursverschillen
Temperatuursverschillen

Deze tabel geeft de temperatuur op een winterdag.

tijdstip (uur) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
temperatuur (°C) - 5 - 6 - 8 - 9 - 7 - 4 - 1 2 3 2 - 1 - 4 - 5
a

Hoeveel bedraagt het verschil tussen de hoogste en de laagste temperatuur die dag?

b

Maak een tabel waarin je op elk tijdstip dat in de gegeven tabel voorkomt het temperatuursverschil met de voorgaande meting aangeeft.

c

Tussen welke tijdstippen is de temperatuur het snelst gestegen? En op tussen welke tijdstippen is de temperatuur het snelst gedaald?

Opgave 15Negatieve breuken
Negatieve breuken

Je kunt ook met negatieve breuken aftrekkingen uitvoeren. Doe ze zonder rekenmachine.

a

1 3 - - 1 2

b

-1 5 6 - -2 1 3

c

- 3 4 - 1 1 8

d

- 2 1 4 - - 3 2 7

verder | terug