Negatieve getallen > Negatieve getallen aftrekken
123456Negatieve getallen aftrekken

Verwerken

Opgave 8

Bereken.

a

`text(-)2,15 - text(-)3,31`

b

`0,5 + 4,3 - 2,1`

c

`text(-)1,7 - text(-)2,4 - 3,1`

d

`text(-)15 - (12 - text(-)3)`

Opgave 9

Vul in.

a

`8 - ... =text(-)4`

b

`text(-)5 - ... = text(-)19`

c

`7,03 - text(-)21,18 = ...`

d

`... -text(-)34 =text(-)12`

Opgave 10

Het water in de IJssel bij Zutphen staat `2,43` meter boven NAP. Normaal staat het water daar `0,95` meter onder NAP. Drie leerlingen berekenen het verschil in hoogte.

  • Jaspar: `0,95` meter onder NAP is `text(-)0,95` , dus `text(-)0,95 + 2,43 = 1,48` meter.

  • Selma: Je moet doen `2,43 - text(-)0,95 = 3,38` meter.

  • Jörg: `text(-)0,95 - 2,43 = text(-)3,38` meter.

a

Wie heeft er gelijk? Licht je antwoord toe.

Jaspar

Selma

Jörg

b

Wat is het verschil in hoogte tussen `3,57` meter boven NAP en `2,71` meter onder NAP?

c

Wat is het verschil in hoogte tussen `2,89` meter boven NAP en `5,75` meter boven NAP?

Opgave 11

Een kompas op een schip geeft nooit helemaal de juiste richting aan. Dat komt door de "variatie" (de plaatselijke afwijking) en de "deviatie" . De deviatie is de afwijking in koers die door het schip wordt veroorzaakt. Als je de werkelijke koers weet en de variatie, dan kun je de deviatie uitrekenen:

deviatie = werkelijke koers `-` kompaskoers `-` variatie

Je werkelijke koers is bijvoorbeeld `81^@` , de variatie is `text(-)5^@` en op je kompas lees je `77^@` af. Je deviatie is dan: deviatie `= 81 - 77 - text(-)5` .

a

Wat is de uitkomst van de bovenstaande berekening?

b

Voor een ander schip geldt een andere deviatie. Veronderstel dat de werkelijke koers van een schip `125^@` is. De variatie is `text(-)3^@` en de kompaskoers `129^@` . Wat is de deviatie van dat schip?

Opgave

Deze tabel geeft de temperatuur op een winterdag.

tijdstip (uur) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
temperatuur (°C) `text(-)` 5 `text(-)` 6 `text(-)` 8 `text(-)` 9 `text(-)` 7 `text(-)` 4 `text(-)` 1 2 3 2 `text(-)` 1 `text(-)` 4 `text(-)` 5
a

Wat is het verschil tussen de hoogste en de laagste temperatuur?

b

Maak een tabel waarin je op elk tijdstip dat in de gegeven tabel voorkomt het temperatuurverschil met de voorgaande meting aangeeft.

Opgave

Bereken zonder rekenmachine.

a

`1/3 - text(-)1/2`

b

`text(-)1 5/6 - text(-)2 1/3`

c

`text(-) 3/4 - 1 1/8`

Opgave

Je kunt op verschillende plekken haakjes zetten in `1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1` .

a

Bereken de uitkomst van `(1 - (1 - 1)) - (1 - 1) - (1 - 1 - 1)` .

b

Hoeveel verschillende uitkomsten kun je krijgen door de haakjes op verschillende plekken te zetten in `1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1` ?

Opgave

Hoeveel is `(1 - 2) - (3 - 4) - (5 - 6) - ... - (99 - 100)` ?

verder | terug