Negatieve getallen > Negatieve getallen aftrekken
123456Negatieve getallen aftrekken

Voorbeeld 1

Hier zie je nog enkele aftrekkingen uitgebeeld:

4 - 7 = - 3
3 - - 3 = 6
- 3 - 3 = - 6
- 2 - - 4 - 5 = - 3
Opgave 5

Maak eerst de eerste drie berekeningen uit het Voorbeeld 1 met de eerste applet van het Practicum .

Oefen vervolgens met een medeleerling. Geef elkaar een optelling op en bepaal het antwoord. Controleer dit antwoord met de eerste Min-applet.

Opgave 6

Bereken (bekijk eventueel eerst de vierde berekening in het Voorbeeld 1):

a

- 35 - 16

b

- 12 - - 16 - 28

c

19 - - 41 - 21

d

- 12 - 16 - - 14

verder | terug