Negatieve getallen > Negatieve getallen aftrekken
123456Negatieve getallen aftrekken

Uitleg

Bekijk hoe je het aftrekken van positieve getallen met pijlen uitbeeldt. Je begint met de eerste (blauwe) pijl bij `0` . De tweede (rode) pijl loopt in positieve richting (want het is een positief getal), maar beide pijlen liggen "kop aan kop" , want je moet die tweede pijl "terug lopen" .

`5 - 2 = 3`

Bekijk het aftrekken van (negatieve) getallen in de applet. Gebruik de schuifbalkjes om de getallen te veranderen. De eerste pijl begint bij `0` . De tweede pijl "loopt terug" . De tweede pijl die het aftrekken van het negatieve getal weergeeft (de rode pijl), leg je met zijn kop aan de kop van de eerste pijl.

Je ziet dat het aftrekken van een positief getal hetzelfde resultaat geeft als het optellen van het tegengestelde van dat getal.

`5 - 2 = 5 + text(-)2`

Optellen en aftrekken zijn dus bewerkingen die sterk met elkaar samenhangen. Er geldt: aftrekken van een getal is hetzelfde als optellen van het tegengestelde van dat getal.

Zo kun je in rekenopgaven het aantal tekens verminderen:

  • `12 + text(-)2 + text(-)4 =12 - 2 - 4 =6`

  • `12 - text(-)5 = 12 +5 = 17`

Opgave 1

Bekijk de vier aftrekkingen. Teken ze op een getallenlijn en schrijf de uitkomst op. Je ziet in deze opgave mintekens die een verschillende betekenis hebben. Let goed op of het een negatiefteken is of dat het de bewerking "aftrekken" voorstelt.

a

`3 - 4`

b

`text(-)3 - 4`

c

`3 - text(-)4`

d

`text(-)3 - text(-)4`

Opgave 2

Bereken.

a

`text(-)12 - text(-)33`

b

`15 - text(-)26`

c

`text(-)1 - 5 - text(-)9`

d

`365 - text(-)215`

Opgave 3

De berekeningen kloppen niet. Verbeter ze door in iedere berekening precies één teken ( `+` en `-` ) te veranderen.

Bijvoorbeeld: `2 - text(-)1 = text(-)1` verander je in `text(-)2 - text(-)1 = text(-)1` .

a

`text(-)12 - 15 = text(-)3`

b

`text(-)3 - text(-)12 = text(-)15`

c

`8 - text(-)6 - 12 = text(-)10`

d

`13 - text(-)14 = 1`

Opgave 4

Bekijk in de uitleg nogmaals hoe je het aftrekken van twee getallen door pijlen kunt uitbeelden. Je ziet hoe je in een berekening het aantal tekens kunt verminderen. Pas dit in de berekeningen toe en bereken het eindantwoord.

a

`5 - text(-)7`

b

`text(-)5 + text(-)7`

c

`text(-)5 - text(-)7 + text(-)2`

d

`35 - text(-)40 - text(-)12`

verder | terug