Negatieve getallen > Negatieve getallen aftrekken
123456Negatieve getallen aftrekken

Uitleg

Hier zie je hoe je het aftrekken van twee getallen door pijlen kunt uitbeelden:

5 - 2 = 3

Je begint met de eerste pijl weer in 0. De tweede pijl moet je als het ware "terug lopen" .
Je doorloopt hem dus achterstevoren. In de applet kun je meer situaties bekijken.

Ook kun je nagaan, dat 5 - 2 = 5 + - 2

En dit kun je ook voor andere situaties gemakkelijk zichtbaar maken.
In feite zijn optellen en aftrekken bewerkingen die sterk met elkaar samenhangen.
Er geldt:

Aftrekken is hetzelfde als optellen van het tegengestelde.

Dit stelt je in staat om in rekenopgaven het aantal tekens te verminderen:

12 + - 2 + - 4 = 12 - 2 - 4 = 6

12 - - 5 = 12 + 5 = 17

Opgave 1

Hier zie je vier aftrekkingen. Maak ze met de applet in de Uitleg en schrijf de uitkomst op. Je ziet mintekens die een verschillende betekenis hebben. Let goed op of het een negatiefteken is of de bewerking "aftrekken" voorstelt.

a

3 - 4

b

- 3 - 4

c

3 - - 4

d

- 3 - - 4

Opgave 2

Bereken (zonder rekenmachine):

a

- 12 - - 33

b

15 - - 26

c

- 1 - 5 - - 9

d

365 - - 215

Opgave 3

Verbeter de fouten in deze berekeningen:

a

- 12 - 15 = - 3

b

- 3 - - 12 = - 15

c

8 - ( - 6 - 12 ) = - 10

d

13 - - 14 = 1

Opgave 4

Bekijk de Uitleg . Je ziet hoe je in een berekening het aantal tekens kunt verminderen. Pas dit in de volgende berekeningen toe en bereken (zonder rekenmachine) het eindantwoord.

a

5 - - 7

b

- 5 + - 7

c

- 5 - - 7 + - 2

d

35 - - 40 - - 12

verder | terug