Negatieve getallen > Negatieve getallen aftrekken
123456Negatieve getallen aftrekken

Practicum

Min-applets

Hier zie je het aftrekken van twee (negatieve) getallen in beeld.
Gebruik de schuifbalkjes om de getallen te veranderen!

Je kunt het aftrekken van twee getallen ook opvatten als het antwoord op de vraag: "Hoeveel is het verschil van beide getallen, hoeveel verschilt het tweede van het eerste?"

Hier zie je het aftrekken van twee (negatieve) getallen in beeld.
Gebruik de schuifbalkjes om de getallen te veranderen!

Met AlgebraKIT kun je oefenen met het handmatig optellen en aftrekken van positieve en negatieve getallen. Je kunt telkens een nieuwe opgave oproepen. Je maakt elke opgave zelf op papier.
Met "Toon uitwerking" zie je het verder uitklapbare antwoord.
Met krijg je een nieuwe opgave.

verder | terug