Negatieve getallen > Negatieve getallen aftrekken
123456Negatieve getallen aftrekken

Testen

Opgave 16

Doe de volgende berekeningen eerst met de hand. Controleer ze met je rekenmachine.

a

5 - - 11

b

- 5 - - 11

c

- 5 - 11 + - 9

d

5 + 11 - - 9

e

3 7 -   2 3

Opgave 17

In Nederland kun je "onder de zeespiegel" wonen.
Bijvoorbeeld woont iemand in de Wieringermeerpolder 4,5 meter onder 0. Het getal 0 is dan het nulpunt van de N.A.P.-schaal. Zo'n hoogte onder 0 geef je met een negatief getal aan, hier - 4,5 meter.
Tegen de Wieringermeerpolder ligt het vroegere eiland Wieringen. Daar woon je bijvoorbeeld op 3 meter boven 0.

a

Hoeveel bedraagt het hoogteverschil tussen beide plekken?

b

Het zwembad "De Terp" in de Wieringermeerpolder heeft een ingang die op 3 m boven NAP ligt.
Het weiland daarnaast ligt op een hoogte van - 6 m NAP.
Hoe groot is het hoogteverschil tussen beide plekken?

verder | terug