Negatieve getallen > Negatieve getallen vermenigvuldigen
123456Negatieve getallen vermenigvuldigen

Verkennen

Opgave V1

Een vermenigvuldiging is een herhaalde optelling.
Zo is 6 × 4 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 24 .
Doordat je de tafels van vermenigvuldiging in je hoofd hebt geprent, hoef je daar niet meer over na te denken. En dat scheelt veel tijd. Maar nu je met negatieve getallen hebt leren optellen en aftrekken moet je er wel weer even over nadenken.

a

Wat betekent 6 × -4 ? En hoeveel komt daar dus uit?

b

Wat komt er uit - ( 6 × 4 ) ?

Je weet dat je bij vermenigvuldigen de volgorde mag verwisselen: 6 × 4 = 4 × 6 .
Dat zou ook voor negatieve getallen moeten gelden, dus 6 × -4 = -4 × 6 .

c

Hoeveel is -4 × 6 dus?

d

Hoeveel is -6 × 4 ?

e

Is - ( 6 × 4 ) = -6 × 4 ?

Opgave V2

Je krijgt waarschijnlijk al een beetje een idee hoe het vermenigvuldigen van een positief en een negatief getal gaat. Maar hoe zit het met het vermenigvuldigen van twee negatieve getallen?

a

Je weet hoeveel 6 × -4 is. Hoeveel is - ( 6 × -4 ) ?

b

En hoeveel moet -6 × -4 dus wel zijn?

Opgave V3

De vorige twee opgaven heb je alleen met 6 en 4 gewerkt (en hun tegengestelden -6 en -4). Neem nu bijvoorbeeld 3 en 12 en doe hetzelfde.

Beredeneer dus de uitkomsten van 3 × -12 , -3 × 12 en -3 × -12 .

verder | terug