Negatieve getallen > Negatieve getallen vermenigvuldigen
123456Negatieve getallen vermenigvuldigen

Voorbeeld 2

Bij machten met een negatief grondtal moet je opletten.

`(text(-)2)^4=text(-)2xxtext(-)2xxtext(-)2xxtext(-)2=16` ; vier mintekens, dus positief.

`text(-)2^4=text(-)2xx2xx2xx2=text(-)16` ; één minteken, dus negatief.

Er is geen verschil tussen de uitkomsten van `(text(-)2)^5` en `text(-)2^5` . Dat komt door de oneven exponent.

`(text(-)2)^5=text(-)2xxtext(-)2xxtext(-)2xxtext(-)2xxtext(-)2=text(-)32`

`text(-)2^5=text(-)2xx2xx2xx2xx2=text(-)32`

grondtal `+` grondtal `-`
exponent even `+` `+`
exponent oneven `+` `-`
Opgave 9

Bekijk `(text(-)3)^3` .

a

Is het grondtal positief of negatief?

positief

negatief

b

Is de exponent even of oneven?

even

oneven

c

Is het antwoord positief of negatief?

positief

negatief

d

Bereken `(text(-)3)^3` .

Opgave 10

Bereken.

a

`text(-)3^3`

b

`(text(-)1)^5`

c

`2^6`

d

`(text(-)1)^10`

verder | terug