Negatieve getallen > Negatieve getallen vermenigvuldigen
123456Negatieve getallen vermenigvuldigen

Theorie

Het vermenigvuldigen van positieve en negatieve getallen is in feite herhaaldelijk optellen:

4 × - 5 = - 5 + - 5 + - 5 + - 5
en
- 4 × - 5 = - - 5 + - 5 + - 5 + - 5

Dit overzicht laat zien of bij het vermenigvuldigen van twee getallen (positief of negatief) het eindresultaat positief of negatief is.

× pos neg
pos pos neg
neg neg pos

Bij ingewikkelder berekeningen moet je weer om de voorrangsregels denken.

verder | terug