Negatieve getallen > Negatieve getallen delen
123456Negatieve getallen delen

Verkennen

Opgave V1

Je weet dat 6 × 4 = 24 .
Als je dus in 6 × ... = 24 het getal op de stippeltjes wilt weten, dan bedenk je wel snel dat dit getal 4 is. Je kunt dit ook vinden door delen: 24 6 = 4 .

a

Welk getal hoort in 6 × ... = -24 op de stippeltjes te staan? Hoeveel is dus -24 6 ?

b

Welk getal hoort in -6 × ... = -24 op de stippeltjes te staan? Hoeveel is dus -24 -6 ?

c

Welk getal hoort in -6 × ... = 24 op de stippeltjes te staan? Hoeveel is dus 24 -6 ?

verder | terug