Negatieve getallen > Negatieve getallen delen
123456Negatieve getallen delen

Verkennen

Opgave V1

Je weet dat `6 xx 4 = 24` . Als je dus in `6 xx ... = 24` het getal op de stippeltjes wilt weten, dan bedenk je wel snel dat dit getal `4` is. Je kunt dit ook vinden door delen: `24/6 = 4` .

a

Welk getal hoort in `6 xx ... = text(-)24` op de stippeltjes te staan? Hoeveel is dus `{text(-)24}/6` ?

b

Welk getal hoort in `text(-)6 xx ... = text(-)24` op de stippeltjes te staan? Hoeveel is dus `{text(-)24}/{text(-)6}` ?

c

Welk getal hoort in `text(-)6 xx ... = 24` op de stippeltjes te staan? Hoeveel is dus `24/{text(-)6}` ?

verder | terug