Negatieve getallen > Negatieve getallen delen
123456Negatieve getallen delen

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1
a

Op de stippeltjes hoort `text(-)4` , dus `{text(-)24}/6 = text(-)4` .

b

Op de stippeltjes hoort `4` , dus `{text(-)24}/{text(-)6} = 4` .

c

Op de stippeltjes hoort `text(-)4` , dus `24/{text(-)6} = text(-)4` .

Opgave 1
a

`12/{text(-)4} = text(-)3` , omdat `text(-)4 xx text(-)3 = 12`

b

`{text(-)12}/4 = text(-)3` , omdat `4 xx text(-)3 = text(-)12`

c

`{text(-)12}/{text(-)4} = 3` , omdat `text(-)4 xx 3 = text(-)12`

d

`{text(-)110}/{text(-)11} = 10` , omdat `text(-)11 xx 10 = text(-)110`

e

`48/{text(-)8} = text(-)6` , omdat `text(-)8 xx text(-)6 = 48`

f

`{text(-)35}/7 = text(-)5` , omdat `7 xx text(-)5 = text(-)35`

Opgave 2
a

`"positief getal"/"positief getal" = ...`

positief getal

negatief getal

b

`"positief getal"/"negatief getal" = ...`

positief getal

negatief getal

c

`"negatief getal"/"positief getal" = ...`

positief getal

negatief getal

d

`"negatief getal"/"negatief getal" = ...`

positief getal

negatief getal

Opgave 3
a

`75/{text(-)15} = text(-)5`

b

`{text(-)144}/{text(-)6} = 24`

c

`{text(-)32}/8 xx 5 = text(-)20`

d

`96/{text(-)4} - {text(-)12}/3 = text(-)20`

Opgave 4
a

`0/12 = 0` , want `12 xx 0 = 0`

b

`0/{text(-)3} = 0` , want `text(-)3 xx 0 = 0`

c

`0`

d

Geen enkel getal kan hier worden ingevuld.

e

Geen enkel getal kan hier worden ingevuld.

f

Nu kun je juist elk getal invullen.

Opgave 5
+ `0,6` `1` `text(-)3` `2,4`
`0,6` `1,2` `1,6` `text(-)2,4` `3`
`1` `1,6` `2` `text(-)2` `3,4`
`text(-)3` `text(-)2,4` `text(-)2` `text(-)6` `text(-)0,6`
`2,4` `3` `3,4` `text(-)0,6` `4,8`
`0,6` `1` `text(-)3` `2,4`
`0,6` `0` `text(-)0,4` `3,6` `text(-)1,8`
`1` `0,4` `0` `4` `text(-)1,4`
`text(-)3` `text(-)3,6` `text(-)4` `0` `text(-)5,4`
`2,4` `1,8` `1,4` `5,4` `0`
× `0,6` `1` `text(-)3` `2,4`
`0,6` `0,36` `0,6` `text(-)1,8` `1,44`
`1` `0,6` `1` `text(-)3` `2,4`
`text(-)3` `text(-)1,8` `text(-)3` `9` `text(-)7,2`
`2,4` `1,44` `2,4` `text(-)7,2` `5,76`
÷ `0,6` `1` `text(-)3` `2,4`
`0,6` `1` `3/5` `text(-)1/5` `1/4`
`1` `5/3` `1` `text(-)1/3` `5/12`
`text(-)3` `text(-)5` `text(-)3` `1` `text(-)1,25`
`2,4` `4` `2,4` `text(-)0,8` `1`
Opgave 6
a

`(8 -text(-)4) /6=2`

b

`15/(text(-)12 - text(-)18) = 2,5`

c

`12 xx {text(-)2}/(24 + text(-)8) = text(-)1,5`

d

`15/(8 -11) = text(-)5`

e

`text(-){20 - 6}/{10 + text(-)3} = text(-)2`

f

`(text(-)12,25 + 34,75)/10 = 2,25`

Opgave 7
a

`60/{text(-)12} = text(-)5`

b

`{text(-)48}/16 = text(-)3`

c

`{text(-)2,25}/(0,5) = text(-)4,5`

d

`{text(-)18}/{text(-)5 - 4} = 2`

e

`(120 - 240)/12 = text(-)10`

f

`(text(-)3 - text(-)3)/(... - 38) = 0` . Op de puntjes mag je elk getal invullen behalve `38` .

Opgave 8

`(3,15)/{text(-)12,4} = text(-)0,254`

`8 - {4 xx text(-)3}/2 = 14`

Opgave 9
a

`{text(-)47,275}/{text(-)15,25} ≈ {text(-)45}/{text(-)15} = 3` . Het exacte antwoord: `3,1`

b

`{text(-)6,15}/(0,05) + 15,5 ≈ {text(-)6}/(0,05) + 15 = text(-)120 + 15 ≈ text(-)100` . Het exacte antwoord: `text(-)107,5`

c

`(3,6)/(text(-)1,06 + 1,18) ≈ 4/(0,1) = 40` . Het exacte antwoord: `30`

d

`(1,12 - 0,88)/(text(-)2,4 + 7,2) ≈ (0,2)/5 = 0,04` . Het exacte antwoord: `0,05`

Opgave 10
a

`(213,275)/{text(-)15,3} ≈ 210/{text(-)15} = text(-)14` . Het antwoord, afgerond op drie decimalen: `text(-)13,940`

b

`{text(-)6,6}/(0,07 - 1,55) ≈ {text(-)6}/{text(-)1,5} = 4` . Het antwoord, afgerond op drie decimalen: `4,459`

c

`(3,6)/(text(-)1,06 + 1,17 ) ≈ 4/(0,1) = 40` . Het antwoord, afgerond op drie decimalen: `32,727`

d

`(2,14 - 3,88)/(text(-)0,24 - 0,53) ≈ {text(-)2}/{text(-)1} = 2` . Het antwoord, afgerond op drie decimalen: `2,260`

Opgave 11
a

`125/{text(-)50} = text(-)2,5`

b

`(text(-)15 - text(-)20)/(text(-)4 - 3) = text(-)5/7`

c

`text(-)3 xx (6 - text(-)18)/{text(-)8} + 4 = 13`

d

`5 xx {text(-)2}/(4 - 8) = 2,5`

e

`(6 - 3)/(text(-)12 +7) = text(-)0,6`

f

`5/9 xx (5 - 32) = text(-)15`

Opgave 12
a

`{text(-)3,1}/{text(-)6,8} ≈ {text(-)3}/{text(-)7} ≈ 0,4`

Antwoord, afgerond op drie decimalen: `0,456`

b

`(3,6 + text(-)2,4)/{text(-)1,3} = (1,2)/{text(-)1,3} ≈ 1`

Antwoord, afgerond op drie decimalen: `text(-)0,923`

c

`(3165 -121)/{text(-)14} ≈ 3000/{text(-)15} = text(-)200`

Antwoord, afgerond op drie decimalen: `text(-)217,429`

d

`1363/(text(-)5,14 +14120,3) ≈ 1400/14000 = 0,1`

Antwoord, afgerond op drie decimalen: `0,097`

Opgave 13
a

`18/(1 - 4) = text(-)6`

b

`(8 xx text(-)2)/(text(-)10 + 4) = 8/3`

c

`(8 - text(-)12)/5 - 3 = 1`

d

`13 - 12/{text(-)3} = 17`

Opgave 14
a

`(0 - 32) xx 5/9 ≈ text(-)17,8` °C

b

`text(-)17 7/9` °C.

c

`37 7/9` °C.

d

`32`  °F.

Opgave 15
a

`text(-)2/3`

b

`11/14`

c

`text(-)2/3`

d

`63/92`

Opgave 16
a

`{text(-)2}/3//3/{text(-)4} = 8/9`

b

`3 2/7//text(-)1 5/6 = text(-)1 61/77`

c

`{1/6 - 2}/{5/7 - 1} = 6 5/12`

d

`{text(-)1 2/7}/(text(-)3/7)^2 = text(-)7`

Opgave 17

Twee getallen zijn weggevallen. De weggevallen getallen zijn gehele getallen. Wat zijn de ontbrekende getallen?

`((...-4)+5²)/(9-...²+5-7)=3`

`text(-)1`

`8`

`3`

`2`

`5`

`0`

`1`

Opgave 18
a

`{text(-)6}/{text(-)3} = 2`

b

`{text(-)8}/2 = text(-)4`

c

`12/4 = 3`

d

`20/{text(-)5} = text(-)4`

Opgave 19
a

`{text(-)3 + 5}/{3 - 11} = text(-)1/4`

b

`2 + {text(-)6}/{4 - 7} = 4`

c

`{7 - 3}/8 - {3 - 7}/12 = 5/6`

d

`(text(-)3)^2/{text(-)2 xx text(-)5} = 9/10`

Opgave 20
a

`{4 - 8}/{5 + 7} = text(-)1/3`

b

`{3 - 12}/(text(-)3)^2 = text(-)1`

c

`{1 - 7}/12 - 1/3 = text(-)5/6`

d

`(text(-)4)^2/{text(-)3 xx 8} = {text(-)2}/3`

verder | terug