Negatieve getallen > Negatieve getallen delen
123456Negatieve getallen delen

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1
a

Op de stippeltjes hoort een - 4 dus - 24 6 = - 4 .

b

Op de stippeltjes hoort een 4 dus - 24 - 6 = 4 .

c

Op de stippeltjes hoort een - 4 dus 24 - 6 = - 4 .

Opgave 1
a

12 - 4 = - 3 omdat - 4 × - 3 = 12

b

- 12 4 = - 3 omdat 4 × - 3 = - 12

c

- 12 - 4 = 3 omdat - 4 × 3 = - 12

d

- 110 - 11 = 10 omdat - 11 × 10 = - 110

e

48 - 8 = - 6 omdat - 8 × - 6 = 48

f

- 35 7 = - 5 omdat 7 × - 5 = - 35

Opgave 2
a

positief getal / positief getal = positief getal

b

positief getal / negatief getal = negatief getal

c

negatief getal / positief getal = negatief getal

d

negatief getal / negatief getal = positief getal

Opgave 3
a

75 - 15 = - 5

b

- 144 - 6 = 24

c

- 32 8 × 5 = - 20

d

96 - 4 - - 12 3 = - 24 + 4 = - 20

Opgave 4
a

0 12 = 0 want 12 × 0 = 0

b

0 - 3 = 0 want - 3 × 0 = 0

c

0

d

Er is geen getal te vinden dat hier kan worden ingevuld.

e

Er is geen getal te vinden dat hier kan worden ingevuld.

f

Nu kun je juist elk getal invullen.

Opgave 5
a

8 - - 4 6 = 2

b

15 - 12 - - 18 = 2,5

c

12 × - 2 24 + - 8 = - 1,5

d

15 / ( 8 - 11 ) = - 5

e

- 20 - 6 10 - - 3 = - 2

f

- 12,25 + 34,75 10 = 2,25

Opgave 6
a

60 / - 12 = - 5

b

- 48 16 = - 3

c

- 2,25 / 0,5 = - 4,5

d

- 18 / ( - 5 - 4 ) = 2

e

120 - 240 12 = - 10

f

- 3 - - 3 - 3 - 38 = 0

Opgave 7

Doen.

Opgave 8
a

- 47,275 / - 15,25 - 45 / - 15 = 3 . Het antwoord is: 3,1 .

b

- 6,15 0,05 + 15,5 - 6 0,05 + 15 = - 120 + 15 - 100 . Het antwoord is: - 107,5 .

c

3,6 / ( - 1,06 + 1,18 ) 4 / 0,1 = 40 . Het antwoord is: 30 .

d

1,12 - 0,88 - 2,4 + 7,2 0,4 5 = 0,08 . Het antwoord is: 0,05 .

Opgave 9
a

213,275 / - 15,3 210 / - 15 = - 14 . Het antwoord is: - 13,940 .

b

- 6,6 0,07 - 1,55 - 6 - 1,5 = 4 . Het antwoord is: 4,459 .

c

3,6 / ( - 1,06 + 1,17 ) 4 / 0,1 = 40 . Het antwoord is: 32,727 .

d

2,14 - 3,88 - 0,24 - 0,53 - 2 - 1 = 2 . Het antwoord is: 2,260 .

Opgave 10
a

125 - 50 = - 2,5

b

- 15 - - 20 - 4 - 3 = - 5 7

c

- 3 × ( 6 - - 18 ) / - 8 + 4 = 13

d

5 × - 2 / ( 4 - 8 ) = 2,5

e

6 - 3 - 12 + 7 = - 0,6

f

5 9 × ( 5 - 32 ) = - 15

Opgave 11
a

18 1 - 4 = - 6

b

8 × - 2 - 10 + 4 = 8 3

c

8 - - 12 5 - 3 = 1

d

13 - 12 - 3 = 17

Opgave 12
a

Maak eerst de schatting!
Antwoord: 0,456 .

b

2,904

c

- 0,923

d

- 0,002

e

- 217,429

f

- 14,122

g

0,097

h

11

Opgave 13

Zie tabellen.

+ 0,6 1 - 3 2,4 - 0,6 1 - 3 2,4
0,6 1,2 1,6 - 2,4 3 0,6 0 - 0,4 3,6 - 1,8
1 1,6 2 - 2 3,4 1 0,4 0 4 - 1,4
- 3 - 2,4 - 2 - 6 - 0,6 - 3 - 3,6 - 4 0 - 5,4
2,4 3 3,4 - 0,6 4,8 2,4 1,8 1,4 5,4 0

× 0,6 1 - 3 2,4 / 0,6 1 - 3 2,4
0,6 0,36 0,6 - 1,8 1,44 0,6 1 3 / 5 - 1 / 5 1 / 4
1 0,6 1 - 3 2,4 1 5 / 3 1 - 1 / 3 5/12
- 3 - 1,8 - 3 9 - 7,2 - 3 - 5 - 3 1 - 1,25
2,4 1,44 2,4 - 7,2 5,76 2,4 4 2,4 - 0,8 1
Opgave 14Celsius en Fahrenheit
Celsius en Fahrenheit
a

Doen.

b

-17 7 9 °C.

c

37 7 9 °C.

d

32°F.

Opgave 15Negatieve breuken
Negatieve breuken
a

- 2 3

b

11 14

c

- 2 3

d

63 92

Opgave 16
a

64 - 16 = - 4

b

- 64 - 16 = 4

c

- 64 16 = - 4

d

5 - 75 - 8 - 2 = 7

e

- 5 + 34 / ( 5 - 7 ) = - 22

Opgave 17
a

Het is dan 9 / 5 × 20 + 32 = 68°F.

b

Het is dan 9 / 5 × - 10 + 32 = 14°F.

verder | terug