Negatieve getallen > Negatieve getallen delen
123456Negatieve getallen delen

Verwerken

Opgave 11

Bereken.

a

`125/{text(-)50}`

b

`(text(-)15 - text(-)20)/(text(-)4 -3)`

c

`text(-)3 xx (6 - text(-)18)/{text(-)8} + 4`

d

`5 xx {text(-)2}/(4 -8 )`

e

`(6 -3)/(text(-)12 + 7)`

f

`5/9 xx (5 - 32)`

Opgave 12

Schat eerst het antwoord en bereken het vervolgens met je rekenmachine. Rond af op drie decimalen.

a

`{text(-)3,1}/{text(-)6,8}`

b

`(3,6 + text(-)2,4)/{text(-)1,3}`

c

`(3165 - 121) /{text(-)14}`

d

`1363/(text(-)5,14 +14120,3)`

Opgave 13

Vul in.

a

`18/(... - 4) = text(-)6`

b

`(8 xx text(-)2)/(... + 4) = 8/3`

c

`(8 - ...)/5 - 3 = 1`

d

`13 - 12/(...) = 17`

Opgave 14

In de Verenigde Staten wordt de temperatuur gemeten in graden Fahrenheit (°F). In Nederland meten we de temperatuur in graden Celsius (°C).

graden Celsius `=` (graden Fahrenheit `- 32` ) `xx 5 /9`

Als het in New York op een winterse dag bijvoorbeeld `0` °F is, vriest het behoorlijk. Het is dan namelijk `(0 - 32) xx 5/9 ≈ text(-)18` °C.

a

Reken het getallenvoorbeeld na en geef het antwoord in één decimaal nauwkeurig.

b

Hoeveel graden Celsius is `0`  °F precies? Geef je antwoord nu als breuk.

c

Hoeveel graden Celsius is `100`  °F precies?

d

Bij hoeveel °F hoort `0`  °C?

Opgave 15

Bereken.

a

`1/3:text(-)1/2`

b

`text(-)1 5/6:text(-)2 1/3`

c

`text(-)3/4:1 1/8`

d

`text(-)2 1/4:text(-)3 2/7`

Opgave 16

Bereken.

a

`{text(-)2}/3:3/{text(-)4}`

b

`3 2/7:text(-)1 5/6`

c

`{1/6 - 2}/{5/7 - 1}`

d

`{text(-)1 2/7}/(text(-)3/7)^2`

Opgave 17

Twee getallen zijn weggevallen. De weggevallen getallen zijn gehele getallen. Wat zijn de ontbrekende getallen?

`((...-4)+5²)/(9-...²+5-7)=3`

`text(-)1`

`8`

`3`

`2`

`5`

`0`

`1`

verder | terug