Negatieve getallen > Negatieve getallen delen
123456Negatieve getallen delen

Verwerken

Opgave 10

Bereken zonder rekenmachine:

a

125 - 50

b

- 15 - - 20 - 4 - 3

c

- 3 × ( 6 - - 18 ) / - 8 + 4

d

5 × - 2 / ( 4 - 8 )

e

6 - 3 - 12 + 7

f

5 9 × ( 5 - 32 )

Opgave 11

Vul op de stippeltjes de juiste getallen in:

a

18 ... - 4 = - 6

b

8 × - 2 ... + 4 = 8 3

c

8 - ... 5 - 3 = 1

d

13 - 12 ... = 17

Opgave 12

Schat eerst het antwoord en bereken het dan met de rekenmachine. Rond waar nodig af op drie decimalen nauwkeurig.

a

- 3,1 / - 6,8

b

- 1,5 2,8 - - 3,44

c

( 3,6 + - 2,4 ) / - 1,3

d

0,0125 - 8 + 2,34

e

3165 - 121 - 14

f

1501 / - 24 + 1501 / 31

g

1363 - 5,14 + 14120,3

h

15,4 / - ( 0,7 - 2,1 )

Opgave 13

Je ziet hier vier rekentabellen. Vul ze volledig in.

+ 0,6 1 - 3 2,4 - 0,6 1 - 3 2,4
0,60,6
- 0,4

11- 3- 32,42,4
× 0,6 1 - 3 2,4 / 0,6 1 - 3 2,4
0,60,611- 3- 3 - 5


2,42,4verder | terug