Negatieve getallen > Negatieve getallen delen
123456Negatieve getallen delen

Voorbeeld 1

Je ziet enkele delingen. Bij ingewikkelder berekeningen moet je weer aan de voorrangsregels denken.

  • `20/{text(-)4} = text(-)5`

  • `6/(4 + text(-)2) = 6/2 = 3`

  • `(6 +12)/{text(-)9} = 18/{text(-)9} = text(-)2`

  • `6 + 12/{text(-)3} = 6 + text(-)4 = 2`

  • `8 - (4 xx text(-)3)/2 = 8 - {text(-)12}/2 = 8 - text(-)6 = 8 + 6 = 14`

Volgorde van bewerkingen:

  1. de haakjes wegwerken

  2. machten (van links naar rechts)

  3. vermenigvuldigen en delen (van links naar rechts)

  4. optellen en aftrekken (van links naar rechts)

Opgave 6

Bereken.

a

`(8 - text(-)4)/6`

b

`15/(text(-)12 - text(-)18)`

c

`12 xx {text(-)2}/(24 + text(-)8)`

d

`15/(8 -11)`

e

`text(-){20 - 6}/{10 + text(-)3}`

f

`(text(-)12,25 + 34,75)/10`

Opgave 7

Vul in.

a

`60/{text(-)12} = ...`

b

`{text(-)48}/(...) = text(-)3`

c

`{text(-)2,25}/(0,5) = ...`

d

`{text(-)18}/{... - 4} = 2`

e

`(120 - ...)/12 = text(-)10`

f

`(text(-)3 - ...)/(... - 38) = 0`

verder | terug