Negatieve getallen > Negatieve getallen delen
123456Negatieve getallen delen

Voorbeeld 2

Zodra de getallen wat minder eenvoudig worden reken je met je rekenmachine.

3,15 / - 12,4 - 0,254 (afgerond op drie decimalen)

Dit doe je op de rekenmachine zo:

8 - 4 × - 3 2 = 14
kan zo met de rekenmachine:

Opgave 7

Voer de twee berekeningen in Voorbeeld 2 zelf met je rekenmachine uit.
Denk om het gebruik van het juiste negatiefteken!

Opgave 8

Schat eerst het antwoord en bereken het dan met de rekenmachine.

a

- 47,275 / - 15,25

b

- 6,15 0,05 + 15,5

c

3,6 / ( - 1,06 + 1,18 )

d

1,12 - 0,88 - 2,4 + 7,2

Opgave 9

Schat eerst het antwoord en bereken het dan met de rekenmachine. Rond het antwoord af op drie decimalen nauwkeurig.

a

213,275 / - 15,3

b

- 6,6 0,07 - 1,55

c

3,6 / ( - 1,06 + 1,17 )

d

2,14 - 3,88 - 0,24 - 0,53

verder | terug