Negatieve getallen > Negatieve getallen delen
123456Negatieve getallen delen

Voorbeeld 2

Zodra de getallen wat minder eenvoudig worden, kun je je rekenmachine gebruiken.

`(3,15)/{text(-)12,4} = ...`

Dit doe je op je rekenmachine zo:

`8 - (4 xx text(-)3)/2 = ...`

kan zo met je rekenmachine:

Opgave 8

Voer de twee berekeningen zelf met je rekenmachine uit. Denk om het gebruik van het juiste negatiefteken. Als het nodig is, rond je af op drie cijfers achter de komma.

Opgave 9

Schat eerst het antwoord en bereken het vervolgens met je rekenmachine.

a

`{text(-)47,275}/{text(-)15,25}`

b

`{text(-)6,15}/(0,05) + 15,5`

c

`(3,6)/(text(-)1,06 + 1,18)`

d

`(1,12 - 0,88)/(text(-)2,4 + 7,2)`

Opgave 10

Schat eerst het antwoord en bereken het vervolgens met de rekenmachine. Rond af op drie decimalen.

a

`{213,275}/{text(-)15,3}`

b

`{text(-)6,6}/(0,07 - 1,55)`

c

`{3,6}/(text(-)1,06 + 1,17 )`

d

`(2,14 - 3,88)/(text(-)0,24 - 0,53)`

verder | terug