Negatieve getallen > Negatieve getallen delen
123456Negatieve getallen delen

Uitleg

Het delen van negatieve getallen is gebaseerd op het vermenigvuldigen:

  • `6/2 = 3` , want `3 xx 2 = 6`

  • `6/{text(-)2} = text(-)3` , want `text(-)3 xx text(-)2 = 6`

  • `{text(-)6}/2 = text(-)3` , want `text(-)3 xx 2 = text(-)6`

  • `{text(-)6}/{text(-)2} = 3` , want `3 xx text(-)2 = text(-)6`

In het schema zie je of de uitkomst van de deling positief of negatief is.

`/` positief negatief
positief positief negatief
negatief negatief positief

Let er wel op dat dit schema alleen geldt voor positieve en negatieve getallen, niet voor het getal `0` . Als je `0` door een positief of negatief getal (ongelijk `0` ) deelt, komt er `0` uit. En `0` delen door `0` heeft geen uitkomst.

Opgave 1

Vul in.

a

`12/{text(-)4} =...` , omdat `text(-)4 xx ... = 12`

b

`{text(-)12}/4 = ...` , omdat ...

c

`{text(-)12}/{text(-)4} = ...` , omdat ...

d

`{text(-)110}/{text(-)11} = ...` , omdat ...

e

`48/{text(-)8} = ...` , omdat ...

f

`{text(-)35}/7 = ...` , omdat ...

Opgave 2

Kies het juiste antwoord.

a

`"positief getal"/"positief getal" = ...`

positief getal

negatief getal

b

`"positief getal"/"negatief getal" = ...`

positief getal

negatief getal

c

`"negatief getal"/"positief getal" = ...`

positief getal

negatief getal

d

`"negatief getal"/"negatief getal" = ...`

positief getal

negatief getal

Opgave 3

Bereken.

a

`75/{text(-)15}`

b

`{text(-)144}/{text(-)6}`

c

`{text(-)32}/8 xx 5`

d

`96/{text(-)4} - {text(-)12}/3`

Opgave 4

Het getal `0` heeft een bijzondere status als het om delen gaat.

a

Vul in: `0/12 = ...` , want `12 xx ... = 0`

b

Vul in: `0/{text(-)3} = ...` , want `text(-)3 xx ... = 0`

c

Wat komt er altijd uit als je `0` deelt door een positief of een negatief getal?

Maar nu het delen door `0` .

d

Probeer in te vullen: `12/0 = ...` , want `0 xx ... = 12` . Welk probleem doet zich voor?

e

Probeer in te vullen: `{text(-)3}/0 = ...` , want `0 xx ... = text(-)3` . Welk probleem doet zich voor?

f

Probeer in te vullen: `0/0 = ...` , want `0 xx ... = 0` . Welk probleem doet zich voor?

Opgave 5

Neem de vier rekentabellen over. Vul ze volledig in.

+ `0,6` `1` `text(-)3` `2,4`
`0,6`
`1`
`text(-)3`
`2,4`
`0,6` `1` `text(-)3` `2,4`
`0,6`
`1`
`text(-)3`
`2,4`
× `0,6` `1` `text(-)3` `2,4`
`0,6`
`1`
`text(-)3`
`2,4`
÷ `0,6` `1` `text(-)3` `2,4`
`0,6`
`1`
`text(-)3`
`2,4`
verder | terug