Negatieve getallen > Negatieve getallen delen
123456Negatieve getallen delen

Practicum

Met AlgebraKIT kun je oefenen met het handmatig delen van positieve en negatieve getallen. Je kunt telkens een nieuwe opgave oproepen. Je maakt elke opgave zelf op papier.
Met "Toon uitwerking" zie je het verder uitklapbare antwoord.
Met krijg je een nieuwe opgave.

verder | terug