Negatieve getallen > Negatieve getallen delen
123456Negatieve getallen delen

Testen

Opgave 16

Doe de volgende berekeningen eerst met de hand. Controleer ze met je rekenmachine.

a

64 - 16

b

- 64 - 16

c

- 64 16

d

5 - 75 - 8 - 2

e

- 5 + 34 / ( 5 - 7 )

Opgave 17

In de V.S. van Amerika wordt temperatuur vaak gemeten in graden Fahrenheit (°F).
Wij (in Europa) werken met graden Celsius (°C).

Het omrekenen gaat zo:

graden Fahrenheit = 9 / 5 × graden Celsius + 32

a

Als het in Amsterdam bijvoorbeeld 20°C is, hoeveel graden Fahrenheit is het dan?

b

Het is - 10°C is, hoeveel graden Fahrenheit is het dan?

verder | terug