Negatieve getallen > Negatieve getallen delen
123456Negatieve getallen delen

Theorie

Het delen van positieve en negatieve getallen kijk je hoe vaak de deler in het deeltal past:

20 / 5 = 4 want 5 past 4 keer in de 20
en
20 / - 5 = - 4 want 5 past - 4 keer in de 20

Dit overzicht laat zien of bij het delen van twee getallen (positief of negatief) het eindresultaat positief of negatief is.

/ pos neg
pos pos neg
neg neg pos

Let er wel op dat dit schema alleen geldt voor positieve en negatieve getallen, niet voor het getal 0. Als je 0 door welk getal (ongelijk 0) deelt komt er 0 uit.
En delen door 0 heeft geen uitkomst.

Bij ingewikkelder berekeningen moet je weer om de voorrangsregels denken.

verder | terug