Negatieve getallen > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Antwoorden van de opgaven

Opgave 1
a

Negatieve getallen zijn getallen kleiner dan 0.

b

Positieve getallen zijn getallen groter dan 0.

c

Het tegengestelde van een getal is het getal dat even ver van en aan de andere kant van 0 ligt.

Opgave 2
a

O ( 0 , 0 ) , A ( 4 , 1 ) , B ( - 3 , 5 ) , C ( 4 , - 3 ) , D ( - 5 , - 2 )

b

Zie figuur.

Opgave 3
a

- 3 + 5 = 2

b

- 3 - 5 = - 8

c

- 3 - - 5 = 2

d

3 + - 5 - - 6 = 4

Opgave 4
a

Zie tabel

× pos neg
pos pos neg
neg neg pos
b

Zie tabel.

/ pos neg
pos pos neg
neg neg pos
Opgave 5

Doen.

Opgave 6
a

- 5 is het tegengestelde van 5.

b

15,3 is het tegengestelde van - 15,3.

c

2 3 is het tegengestelde van - 2 3 .

d

1 is het tegengestelde van - 1.

e

8 - 18 5 8 = - 10 5 8

f

52 - 73 = - 21

g

3 - 3 1 4 = - 1 4

h

2,44 - 2,715 = - 0,275

Opgave 7
a

- 4 + 7 = 3

b

- 3 - 9 = - 12

c

- 45,23 - - 144,329 = 99,099

d

- 8 4 7 + 27 = 18 3 7

e

- 7 - - 60 = 53

f

5,12 + - 149,1 = - 143,98

g

- 33 + 5 = - 28

h

- 30 + 15 = - 15

i

- 8 9 - 9 5 = - 2 31 45

j

- 1 5 + 12 10 = 1

Opgave 8
a

12,8 - - 3,45 = 16,25

b

- 3,45 - 0,85 = - 4,30 m ten opzichte van het NAP.

c

- 4,30 + 17 = 12,70 en 12,70 - 12,80 = - 0,10 , dus ze moet 0,10 m omlaag fietsen.

Opgave 9
a

14 × - 8,6 = - 120,4

b

- 12 × 1,8 = - 21,6

c

- 4 × - 5 = 20

d

- 16 × 7,5 = - 120

e

460 - 23 = - 20

f

- 180 - 45 = 4

g

- 3 × 15 2 - 5 = 15

h

26 1 - 3 = - 13

i

3 × - 12,5 20 - 45 = 1,5

j

15 + - 4 × 2 - 12 × - 1,5 = 7 18

Opgave 10
a

Doen.

b

D ( 0 , 3 )

c

S ( - 1,5 ; 1 )

Opgave 11

Krijg je een mooie papegaai?

Opgave 12Wiskundigen in de Oudheid
Wiskundigen in de Oudheid
a

Archimedes: - 212 - - 287 = 75 jaar.
Applonius: - 175 - - 250 = 75 jaar.

b

- 250 - - 287 = 37 jaar.

c

87 - - 287 = 374 jaren.

c

Er is nooit een jaar 0 geweest. Zie Het jaar nul.

Opgave 13Graden Kelvin
Graden Kelvin
a

273 K.

b

- 248°C

c

Tussen 315 K en 331 K.

Opgave 14Lange vermenigvuldiging
Lange vermenigvuldiging

0

verder | terug