Negatieve getallen > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Toepassen

Opgave 18Wiskundigen in de Oudheid
Wiskundigen in de Oudheid

De Griekse wiskunde werd in de vroege tweede eeuw voor Christus beheerst door Archimedes en Appolonius. Archimedes is bekend om zijn uitroep "Eureka" terwijl Appolonius bekend staat om zijn uit acht delen bestaande boek "Kegelsneden" . Archimedes leefde van 287 v.Chr. tot 212 v.Chr. en Appolonius van 250 v.Chr. tot 175 v.Chr.

a

Reken uit hoe oud beiden zijn geworden. Schrijf je berekeningen op.

b

Hoeveel jaren na Archimedes werd Appolonius geboren?

Ptolemaeus was wiskundige en astronoom. Hij is de eerste die een wereldkaart tekende. Ptolemaeus leefde van 87 n.Chr. tot 150 n.Chr.

c

Hoeveel jaren na Archimedes werd Ptolemaeus geboren?

c

Welk probleem zit er in de berekening bij c?

Opgave 19Graden Kelvin
Graden Kelvin

Behalve in graden Celcius kun je temperatuur ook meten in graden Kelvin. Nul graden Kelvin heet "het absolute nulpunt" , dat komt ongeveer overeen met `text(-)273` °C. Je noteert graden Kelvin met een K.

a

Hoeveel K is `0` °C?

b

Een bepaalde stof smelt bij `25` K. Hoeveel graden Celsius is dat?

c

Koffie is het lekkerst als de temperatuur tussen de `42` °C en `58` °C is. Tussen welke waarden is dat wanneer je meet in graden Kelvin?

verder | terug