Negatieve getallen > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Testen

Opgave 6

Vul de lege plaatsen in:

a

- 5 is het tegengestelde van ...

b

15,3 is het tegengestelde van ...

c

2 3 is het tegengestelde van ...

d

1 is het tegengestelde van ...

e

8 - ... = - 10 5 8

f

... - 73 = - 21

g

3 - ... = - 1 4

h

... - 2,715 = - 0,275

Opgave 7

Vul in de volgende berekeningen de lege plaatsen in:

a

- 4 + 7 = ...

b

... - 9 = - 12

c

- 45,23 - ... = 99,099

d

... + 27 = 18 3 7

e

- 7 - ... = 53

f

5,12 + - 149,1 = ...

g

- 33 + ... = - 28

h

... + 15 = - 15

i

- 8 9 - 9 5 = ...

j

... + 12 10 = 1

Opgave 8

Ruth woont in Lutten. Dat ligt 12,8 m boven NAP. Haar vriend Jeroen woont ergens midden in de Noordoostpolder, - 3,45 m ten opzichte van het NAP.

a

Hoeveel is het verschil in hoogte? Schrijf je berekening op.

b

Jeroen fietst naar zijn school. Die ligt nog eens 0,85 m lager. Hoe ligt de school van Jeroen ten opzichte van het NAP?

c

De school van Ruth ligt 17 m hoger dan de school van Jeroen. Hoeveel meter moet Ruth omhoog of omlaag fietsen om bij haar school te komen?

Opgave 9

Vul in deze berekeningen de lege plaatsen in:

a

14 × - 8,6 = ...

b

... × 1,8 = - 21,6

c

- 4 × ... = 20

d

... × 7,5 = - 120

e

... - 23 = - 20

f

- 180 - 45 = ...

g

- 3 × 15 2 - 5 = ...

h

26 1 - ... = - 13

i

3 × - 12,5 20 - ... = 1,5

j

15 + - 4 × 2 - 12 × - 1,5 = ...

Opgave 10

Neem een stuk roosterpapier en maak daarop een assenstelsel met op de assen de waarden - 4 tot en met 4.

a

Teken in dit assenstelsel de punten A ( - 4 , 1 ) , B ( - 3 , - 1 ) en C ( 1 , 1 ) .

b

A, B en C zijn de hoekpunten van een rechthoek A B C D. Teken deze rechthoek en bepaal de coördinaten van D.

c

Welke coördinaten heeft het snijpunt S van de diagonalen van rechthoek A B C D?

Opgave 11

Neem een blad roosterpapier en teken een assenstelsel met op beide assen de waarden - 8 tot en met 8.
Trek nu steeds een lijnstukje vanaf ( - 8 , - 1 ) naar ( - 8 , 1 ) , naar ( - 4 , 4 ) en ( 0 , 4 ) en ( 4 , 0 ) en ( 8 , - 2 ) en ( - 1 , 3 ) en ( - 4 , 3 ) en ( - 4 , 0 ) en ( - 6 , 0 ) en ( - 6 , 1 ) en ( - 8 , 1 ) en ( - 8 , - 1 ) en ( - 7 , - 2 ) en ( - 6 , - 1 ) en ( - 7 , - 1 ) en ( - 0 , 0 ) en ( - 4 , 0 ) en ( - 2 , - 1 ) en ( - 2 , - 2 ) en ( - 1 , - 2 ) en ( 0 , - 1 ) en ( - 4 , 0 ) en ( 2 , - 2 ) en ( 8 , - 2 ) en ( 6 , - 2 ) en ( 8 , - 4 ) en ( 4 , - 2 ) en ( 6 , - 8 ) en ( 4 , - 6 ) en ( 2 , - 2 ) en dan de lijn iets doortrekken.
Zet een dikke stip op ( - 7 ; 0,5 ) .

verder | terug