Machten en wortels > Kwadraten
12345678Kwadraten

Toepassen

Een kwadraat is de oppervlakte van een vierkant. Daar kun je gebruik van maken om kwadraten van sommige getallen snel zonder rekenmachine uit te rekenen.

Bijvoorbeeld 103 2 = 100 2 + 2 × 100 × 3 + 3 2 = 10000 + 600 + 9 = 10609 .

En dus is 10,3 2 = 106,09 .

Bedenk zelf hoe je bijvoorbeeld 98 2 en 0,98 2 op deze manier snel kun berekenen.

Opgave 13Kwadraten en vierkanten
Kwadraten en vierkanten

Je kunt de kwadraten van sommige getallen uit het hoofd uitrekenen door je er vierkanten bij voor te stellen. Lees hierboven.

a

Bereken op deze manier 51 2 .

b

Bereken op deze manier 98 2 .

c

Bereken op deze manier 10,4 2 .

Opgave 14Kwadraten van getallen die eindigen op 5
Kwadraten van getallen die eindigen op 5

Soms moet je een kwadraat uitrekenen van een getal dat eindigt op een 5 . Daarvoor kan je een "truc" gebruiken. Hiermee kun je bijvoorbeeld 35 2 uitrekenen.

  • Deel het getal door 10 . Tussen welke twee gehele getallen ligt het antwoord?

  • Vermenigvuldig die twee getallen met elkaar.

  • Je krijgt nu het antwoord door 25 achter het antwoord te plaatsen.

Ga na of deze "truc" echt werkt. En probeer hem daarna te verklaren.

verder | terug