Machten en wortels > Kwadraten
12345678Kwadraten

Verwerken

Opgave 8

Bereken zonder rekenmachine:

a

3,3 2

b

0,9 2

c

- 2,7 2

d

( - 0,1 ) 2

e

15 2 - 13 2

f

( 15 - 13 ) 2

Opgave 9

Bereken zonder rekenmachine:

a

( 2 5 ) 2

b

( - 3 8 ) 2

c

( - 1 1 4 ) 2

d

- ( 2 2 5 ) 2

Opgave 10

Laat met behulp van vierkanten zien dat 1,5 2 = 2,25 .

Opgave 11

Bekijk de roosterfiguur hiernaast.

a

Waarom weet je zeker dat het een vierkant betreft?

b

Hoe groot is de oppervlakte van dit vierkant?

c

Bereken nu de lengte van de zijde in twee decimalen nauwkeurig.

Opgave 12

Bepaal de twee waarden van p waarvoor geldt:

a

p 2 = 121

b

p 2 = 4,41

c

p 2 = 1 7 9

verder | terug