Machten en wortels > Kwadraten
12345678Kwadraten

Verkennen

Opgave V1

De oppervlakte van een vierkant bereken je door de lengte van zijde met zichzelf te vermenigvuldigen.

a

Hoe groot is de oppervlakte van dit vierkant?

b

Hoeveel bedragen de afmetingen van een vierkant met een oppervlakte van 441 eenheden?

c

Waarom wordt de oppervlakte-eenheid "vierkante" meter geschreven als m2?

Opgave V2

Bekijk alleen vierkanten met gehele getallen als lengtes van de zijden.

Welke afmetingen heeft het grootste vierkant dat een oppervlakte heeft van minder dan 100000? En het kleinste vierkant dat een oppervlakte heeft van meer dan 100000?

verder | terug