Machten en wortels > Kwadraten
12345678Kwadraten

Testen

Opgave 15

Bereken zonder rekenmachine. Controleer daarna je antwoord met behulp van je rekenmachine.

a

1,2 2

b

- 18 2

c

- 2 7 2

d

3 1 4 2

Opgave 16

Van een vierkant is de oppervlakte 3 cm2.

a

Is de lengte van de zijde van dit vierkant groter of kleiner dan 1,5 cm?

b

Bereken de lengte van de zijde van het gegeven vierkant in twee decimalen nauwkeurig.

verder | terug