Machten en wortels > Kwadraten
12345678Kwadraten

Theorie

Als je een getal met zichzelf vermenigvuldigt, noem je dat kwadrateren en het resultaat heet het kwadraat van dat getal.

Het kwadraat van 3 schrijf je als 3 2 .
Het kwadraat van 3 is 3 2 = 3 × 3 = 9.

Het kwadraat van 3 is de oppervlakte van een vierkant met zijde .

verder | terug