Machten en wortels > Wortels
12345678Wortels

Verwerken

Opgave 10

Bereken de volgende wortels zonder de rekenmachine te gebruiken.
Je kunt dit verder oefenen met het Practicum .

a

121

b

196

c

4,41

d

0,0025

e

73 9

f

1 15 49

g

625 361

h

- 0,36

Opgave 11

Een vierkant heeft een oppervlakte van 20 cm2.

a

Hoe groot is de exacte lengte van elke zijde?

b

Tussen welke opeenvolgende gehele getallen ligt de lengte van deze zijde?

c

Benader de lengte van de zijden van dit vierkant in drie decimalen nauwkeurig.

d

Waarom kan dit nooit meer dan een benadering van de werkelijke lengte zijn?

Opgave 12

Schat bij de volgende wortels eerst tussen welke gehele getallen ze liggen. Bereken ze dan met je rekenmachine en rond af op vier decimalen nauwkeurig:

a

5

b

96

c

0,0014

d

1700

e

15 1 5

f

12 5

Opgave 13

De oppervlakte van een vierkant is A cm2. De omtrek van dit vierkant is P cm.

a

Neem A = 25 en bereken P.

b

Neem A = 24 en bereken P.

c

Stel een formule op voor het verband tussen A en P van de vorm P = ...

d

Stel een formule op voor het verband tussen A en P van de vorm A = ...

e

Bepaal de waarde(n) waarvoor A = P .

Opgave 14

Bereken zonder rekenmachine:

a

13 2

b

13 2

c

7 2 2 49

d

256 15 2

verder | terug