Machten en wortels > Wortels
12345678Wortels

Voorbeeld 1

Uit een kwadraat kun je gemakkelijk wortel trekken.
Bijvoorbeeld:

  • 1024 = 32 2 = 32

  • 1 7 9 = 16 9 = ( 4 3 ) 2 = 4 3   = 1 1 3

  • 1,44 = ( 1,2 ) 2 = 1,2

Opgave 4

Bereken:

a

64

b

100

c

144

d

225

e

2,25

f

6,25

g

0,09

h

0,36

Opgave 5

Bereken:

a

1 9

b

1 25

c

9 16

d

25 36

e

1 9 16

f

2 1 4

g

2 7 9

h

20 1 4

Opgave 6

Hoe zit het met de wortels van negatieve getallen?

a

Welk antwoord zou je - 16 willen geven?

b

Hoe reken je ( - 4 ) 2 uit?

c

Waarom kun je de wortel uit een negatief getal niet trekken?

Opgave 7

Je voert nu de bewerkingen "kwadrateren" en "worteltrekken" na elkaar uit.

a

Hoe bereken je 4 2 ? En wat komt er uit?

b

Hoe bereken je 4 2 ? En wat komt er uit?

c

Vervang in a en b het getal 4 door een willekeurig ander niet-negatief getal. Wat gebeurt er telkens?

verder | terug