Machten en wortels > Wortels
12345678Wortels

Voorbeeld 2

De oppervlakte van dit vierkant is 2 cm2.

De lengte van de zijde is daarom 2 .

Maar hoe groot is 2 nu precies?

Dit was al in de Oudheid een boeiende vraag.
Niemand wist er het antwoord op...
Na lang proberen (inklemmen met een hoger/lager-tabel) vind je ongeveer 1,414213562, maar zelfs dat is niet het exacte antwoord...

2 is niet exact te berekenen, dit getal kan alleen worden benaderd!

2 1,4142 gaat waarschijnlijk zo:

Hetzelfde geldt voor getallen als 3 , 5 , 20 , kortom voor vrijwel alle wortels.
Alleen de wortels uit zuivere kwadraten "komen uit" : bijvoorbeeld 9 = 3 en 0,04 = 0,2

Opgave 8

Bekijk Voorbeeld 2.

a

Teken zelf zo'n vierkant op een cm-rooster en leg uit waarom de oppervlakte van dit vierkant 2 is.

b

De lengte van de zijde van het vierkant is daarom 2 . Meet eens op hoe lang de zijde van het vierkant is in mm nauwkeurig en leg uit waarom dit nooit de exacte lengte van de zijde kan zijn.

c

Waarom kan ook 1,414213562 niet de exacte waarde van 2 zijn?

d

Waarom zal 2 nooit een exact decimaal getal kunnen zijn?

e

Wat maakt jouw rekenmachine van 2 ? En wat gebeurt er als je met die benadering in beeld op de kwadraattoets drukt? Hoe komt dat, denk je?

Opgave 9

Schat bij de volgende wortels eerst tussen welke gehele getallen ze liggen. Bereken ze dan met je rekenmachine en rond af op vier decimalen nauwkeurig:

a

3

b

50

c

0,4

d

1000

e

5 1 3

f

- 21

g

- 21

h

50 - 5

verder | terug