Machten en wortels > Wortels
12345678Wortels

Testen

Opgave 17

Bereken de volgende wortels zonder rekenmachine. Controleer daarna je antwoord met behulp van je rekenmachine.

a

144

b

0,81

c

- 10,24

d

3 1 16

Opgave 18

Van een vierkant is de oppervlakte 15 cm2.

a

Hoe groot is de exacte lengte van elke zijde van dit vierkant?

b

Bereken de lengte van de zijde van het gegeven vierkant in twee decimalen nauwkeurig.

verder | terug