Machten en wortels > Wortelrekenen
12345678Wortelrekenen

Verwerken

Opgave 8

Maak de volgende berekeningen zonder de rekenmachine te gebruiken. Laat wortels die niet op een geheel getal uitkomen in het antwoord staan.

a

7 + 7

b

3 5 + 2 5

c

5 7 - 2 7

d

3 5 - 5

e

2 8

f

3 2 2 7

g

125 / 5

h

5 10 / 2

Opgave 9

Hier zie je in een assenstelsel de punten A ( 1 , 1 ) , B ( 7 , 3 ) , C ( 6 , 6 ) en D ( 0 , 4 ) en rechthoek A B C D .

a

Bereken de oppervlakte van rechthoek A B C D .

b

Verdeel de rechthoek in twee vierkanten en leg uit hoe je daarmee de lengtes van de zijden kunt berekenen. Bereken de lengtes van A B en A D .

c

Laat zien hoe je met behulp van deze twee zijden ook de oppervlakte van de rechthoek kunt berekenen.

d

Bereken ook de exacte omtrek van de rechthoek.

Opgave 10

Geef van de volgende berekeningen aan of ze waar of niet waar zijn.

a

7 + 8 = 15

b

9 + 49 = 100

c

7 + 6 7 = 7 7

d

3 3 + 2 3 = 5 6

Opgave 11

Uit een aantal van de volgende berekeningen komt een geheel getal. Bij de andere laat je de wortel in het antwoord staan.

a

2 12,5

b

3 3 10

c

2 6 3 6

d

50 / 5

e

2 72 2

f

6 12,5 3 2

Opgave 12

Je ziet hier twee vierkanten in elkaar.

a

Bereken de lengte van A B en diagonaal A C als de oppervlakte van vierkant A B C D 6 is.

b

Bereken de lengte van A B en diagonaal A C als de oppervlakte van vierkant A B C D 10 is.

c

Bereken de lengte van de diagonaal van een vierkant met oppervlakte 8 .

d

Bereken de lengte van de diagonaal van een vierkant met oppervlakte a .

e

Bereken de lengte van de diagonaal van een vierkant met zijde z .

Opgave 13

Een vierkant A B C D is verdeeld in twee kleinere vierkanten en twee rechthoeken. De oppervlaktes van beide kleinere vierkanten zijn gegeven, zie figuur.

Bereken de oppervlakte van A B C D .

verder | terug