Machten en wortels > Wortelrekenen
12345678Wortelrekenen

Voorbeeld 2

Vermenigvuldigen en delen van wortels is eigenlijk heel eenvoudig.
Dat kun je in deze voorbeelden zien:

  • 2 3 = 2 3 = 6 wat je kunt controleren door kwadrateren.

  • 6 2 = 6 2 = 3 wat je ook kunt controleren door kwadrateren.

Op dezelfde manier kun je de volgende berekeningen uitvoeren:

  • 3 2 5 3 = 3 5 2 3 = 15 6

  • 2 7 2 = 2 7 7 = 2 49 = 2 7 = 14

  • 15 6 3 2 = 15 3 6 2 = 5 3

Opgave 5

Bekijk Voorbeeld 2.

a

Laat zien dat 2 3 = 6 door beide zijden te kwadrateren.

b

Laat ook door kwadrateren zien, dat 6 2 = 3 .

Opgave 6

Geef van de volgende berekeningen aan of ze waar zijn of niet.

a

2 5 = 10

b

2 + 5 = 7

c

3 × 2 = 5

d

2 7 = 14

e

3 3 = 27

f

2 2 8 = 8

Opgave 7

Maak de volgende berekeningen. Laat wortels die niet op een geheel getal uitkomen in het antwoord staan.

a

7 5

b

3 3

c

4 2 2 7

d

18 / 2

e

15 / 3

f

8 6 2 2

verder | terug