Machten en wortels > Wortelrekenen
12345678Wortelrekenen

Testen

Opgave 16

Maak de volgende berekeningen zonder rekenmachine. Laat wortels die niet op een geheel getal uitkomen in het antwoord staan.

a

2 5 + 5

b

6 5 - 2 5

c

6 5 2 5

d

6 10 2 5

Opgave 17

Van een rechthoek bestaat uit drie vierkanten met oppervlakte 15 cm2.

a

Hoe groot zijn de exacte lengte en de exacte breedte van deze rechthoek?

b

Bereken de oppervlakte van deze rechthoek door de lengte en de breedte te vermenigvuldigen.

verder | terug