Machten en wortels > Wortelrekenen
12345678Wortelrekenen

Theorie

De wortel uit een getal heeft meestal geen exacte uitkomst, kan alleen worden benaderd.
Daarom laat je wortelvormen vaak staan in een berekening en reken je er mee.

Wil je uitdrukkingen met wortels optellen, dan spreek je van de termen van de optelling. Termen waarin dezelfde wortelvormen voorkomen heten gelijksoortige termen.
Wil je uitdrukkingen met wortels vermenigvuldigen, dan spreek je van de factoren van de vermenigvuldiging.

Voor het rekenen met wortels geldt:

  • het vermenigvuldigteken tussen een getal en een wortelvorm laat je vaak weg: 4 3 = 4 3 ;

  • gelijksoortige termen kun je samennemen: 3 + 4 3 = 5 3 ;

  • niet gelijksoortige termen kun je niet samennemen: 3 + 4 2 kn je niet korter schrijven;

  • wortelvormen kun je vermenigvuldigen en delen: 2 3 = 2 3 = 6 en 6 3 = 6 3 = 2  

verder | terug