Machten en wortels > Machten
12345678Machten

Verwerken

Opgave 9

Bereken:

a

4 5

b

3 4 2 3

c

( 2 3 ) 4

d

( 1 3 5 ) 3

e

( - 2 ) 6

f

- 2 4 3 3

Opgave 10

Je ziet hier een kruisgetallenpuzzel. Hij staat ook op het werkblad.
Vul de puzzel in.

Horizontaal Verticaal
1 11 4 1 5 3
4 24 2 2 26 2
6 2 6 3 2 10
7 92 2 5 4 2 7 2
6 4 3
Opgave 11

Schrijf de volgende machten eenvoudiger. Je hoeft ze niet te berekenen!

a

2 16 ( 2 10 ) 3

b

4 2 26 2 20

c

2 14 2 26 ( 2 20 ) 2

Opgave 12

Bereken:

a

1000 3

b

1000000 3

c

10 6 3

d

0,001 3

e

0,000001 3

f

0,125 3

Opgave 13

Je hebt een kubus met een inhoud van 20 liter.

a

Hoeveel bedraagt de lengte van elke ribbe van deze kubus in mm nauwkeurig?

b

Bereken de totale oppervlakte van deze kubus in mm2 nauwkeurig.

Opgave 14

Je kunt van een getal eerst de derde macht uitrekenen en dan op de uitkomst de derde machtswortel toepassen. En ook de omgekeerde volgorde is mogelijk.

a

Neem het getal 6 en bereken 6 3 3 . Wat doe je eerst, de derde macht of de derde machtswortel?

b

Bereken ook 6 3 3 .

c

Doe hetzelfde als bij a en b maar nu met het getal 17 .

Kennelijk heffen de bewerkingen derde macht en derde machtswortel elkaar op.

d

Onderzoek of dit ook voor negatieve getallen geldt.

verder | terug