Machten en wortels > Machten
12345678Machten

Voorbeeld 1

Het rekenen met machten is eenvoudig als je de betekenis kent:

 • 17 4 = 17 17 17 17 = 83521

 • ( - 17 ) 4 = - 17 - 17 - 17 - 17 = 83521

 • - 17 4 = - 17 17 17 17 = - 83521

 • 100000 17 4 = 100000 17 17 17 17 = 100000 83521 = 16479

Je ziet dat machten voorrang hebben op optellen en aftrekken. En verder:

 • 2 3 2 4 = 2 2 2 2 2 2 2 = 2 7
  Bij vermenigvuldigen van machten met hetzelfde grondtal tel je de exponenten op.

 • 2 7 2 4 = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 = 2 2 2 1 = 2 3
  Bij delen van machten met hetzelfde grondtal trek je de exponenten af.

 • 2 3 2 3 = 2 2 2 2 2 2 = 1 en 2 3 2 3 = 2 0 .
  Een getal tot de macht 0 is altijd 1 .

 • ( 2 3 ) 4 = 2 3 2 3 2 3 2 3 = 2 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 2 12
  Bij machten van machten vermenigvuldig je de exponenten.

Opgave 4

Bereken:

a

3 4

b

3 2 6

c

7 1

d

( 1 2 ) 4

e

( 2 2 3 ) 3

f

( 2 7 ) 0

g

( - 3 ) 5

h

- 3 2 4

i

- 2 ( - 3 ) 2

Opgave 5

Schrijf de volgende machten eenvoudiger. Je hoeft ze niet te berekenen!

a

3 95 3 114

b

3 114 3 95

c

3 80 3 54 3 11

d

( 3 12 ) 5

e

( 3 15 ) 10 3 50 3 100

verder | terug