Machten en wortels > Machten
12345678Machten

Verkennen

Opgave V1

De inhoud van een kubus bereken je door de lengte van een ribbe twee keer met zichzelf te vermenigvuldigen.

a

Hoe groot is de inhoud van een kubus met een ribbe van 3 cm?

b

Hoeveel bedragen de afmetingen van een kubus met een inhoud van 125 eenheden?

c

Waarom wordt de inhouds-eenheid "kubieke" meter geschreven als m3?

Opgave V2

Bekijk alleen vierkanten met gehele getallen als lengtes van de zijden.

Welke afmetingen heeft het grootste vierkant dat een oppervlakte heeft van minder dan 100000 ? En het kleinste vierkant dat een oppervlakte heeft van meer dan 100000 ?

verder | terug