Machten en wortels > Machten
12345678Machten

Theorie

Voor het vermenigvuldigen met steeds hetzelfde getal gebruik je een macht met grondtal en een exponent. Bijvoorbeeld:
3 3 3 3 3 = 3 5 .
Reken je zo'n getal uit, dan wordt de uitkomst snel groot: 3 5 = 243 .

Je spreekt van machtsverheffen en je zegt "3 tot de macht 5" , of kortweg "3 tot de vijfde" .

Bij het rekenen hebben machten voorrang op de andere bewerkingen.

Je kunt ook terugrekenen vanuit machten. Bij terugrekenen vanuit derde machten spreek je van derdemachtswortels. Zie Voorbeeld 2.

verder | terug