Machten en wortels > Meneer Van Dalen
12345678Meneer Van Dalen

Inleiding

Je weet al dat je bij het rekenen een bepaalde volgorde in acht moet nemen. Maar nu komen daar machten en wortels nog bij. En die gaan voor...

Je leert in dit onderwerp:

  • werken met de juiste rekenvolgorde.

Voorkennis:

  • rekenen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) met positieve en negatieve getallen en met breuken en alle begrippen die daarbij horen;

  • kwadrateren, worteltrekken en rekenen met kwadraten en wortelvormen;

  • het begrip macht en machten uitrekenen;

  • het begrip derdemachtswortel en derdemachtswortels uitrekenen.

verder | terug