Machten en wortels > Meneer Van Dalen
12345678Meneer Van Dalen

Voorbeeld 1

Bereken: 2 16 + 2 3 - 4 ( 2 + 6 ) / 2 3 .

> antwoord

2 16 + 2 3 - 4 ( 2 + 6 ) / 2 3 =
= 2 4 + 2 3 - 4 8 / 8 =
= 8 + 6 - 32 / 8 =
= 14 - 4 = 10

Opgave 3

Let op de voorrangsregels en bereken:

a

4 2 5 - 400 / 16

b

2 3 + 3 2 2 / 17 - 64 3

c

2 2 3 3

Opgave 4

Door op de goede plaats haakjes te zetten krijg je een correcte berekening.

a

3 4 / 8 - 5 = 27

b

2 5 - 256 / 2 3 = 2

c

3 3 2 / 49 - 4 = 27

verder | terug