Machten en wortels > Wetenschappelijke notatie
12345678Wetenschappelijke notatie

Voorbeeld 1

De lichtsnelheid is in vacuüm (het luchtledige) gelijk aan 299.792.458 m/s. Deze waarde is exact doordat ze wordt gebruikt als definitie van de lengte van de standaardmeter: een meter is gedefinieerd als de afstand die het licht in 1 / 299792458 seconde aflegt.

Het licht legt dus ongeveer 3,0 100.000.000 m per seconde af (bij twee significante cijfers).
De wetenschappelijke notatie van de lichtsnelheid is dan 3,0 10 8 m/s.

Hoeveel km/uur is dat?

> antwoord

Om de lichtsnelheid in m/s om te rekenen naar km per uur moet je dit getal vermenigvuldigen met 3600 (het aantal seconden in een uur) en vervolgens delen door 1000 (het aantal m in een km).
Dus is de lichtsnelheid ongeveer 3,6 3,0 10 8 = 10,8 10 8 = 1,08 10 9 km/uur.

Opgave 4

Bekijk Voorbeeld 1. Je ziet hoeveel de lichtsnelheid in m/s bedraagt.

a

Waarom is dit getal in de wetenschappelijke notatie 3,0 10 8 en niet 2,99792458 10 8 ?

b

Het omrekenen van m/s naar km/uur kan in twee stappen. Bereken eerst de lichtsnelheid in m/uur.

c

Reken de lichtsnelheid in m/uur nu om naar km/uur.

Opgave 5

De omtrek van de Aarde is 40.000 km. Als mensen hand in hand staan met de armen gespreid zitten de middens van hun lichamen ongeveer 1,5 m van elkaar.

a

Hoeveel mensen moeten er hand in hand staan met de armen gespreid om de Aarde te omspannen? Geef je antwoord in de wetenschappelijke notatie in één decimaal nauwkeurig.

Er zijn ongeveer 7 miljard mensen op Aarde.

b

Hoeveel keer kunnen die op de beschreven manier de Aarde te omspannen? Geef je antwoord in de wetenschappelijke notatie in één decimaal nauwkeurig.

verder | terug