Machten en wortels > Wetenschappelijke notatie
12345678Wetenschappelijke notatie

Theorie

Je schrijft hele grote en hele kleine getallen vaak in de wetenschappelijke notatie.

  • Een groot getal krijgt dan de vorm a 10 n .

  • Een klein getal krijgt dan de vorm a 10 - n .

Hierin is 1 a < 10 .

Je gebruikt deze notatie vooral als het gaat om miljoenen, miljarden, miljoensten, miljardsten, e.d.

Getallen die uit veel cijfers ongelijk aan 0 bestaan ga je om die notatie te gebruiken eerst afronden. Op hoeveel decimalen je afrondt, hangt af van hoeveel cijfers een belangrijke betekenis. Deze belangrijke cijfers noem je de significante cijfers

verder | terug