Machten en wortels > Soorten getallen
12345678Soorten getallen

Verwerken

Opgave 8

Gegeven zijn de volgende getallen: - 1,5, 16 , - 5 , 0, 7 3 , - 4 , 1, 15 _ en - 12 4 .

a

Maak een overzicht van de verschillende soorten getallen zoals dat hiernaast en plaats de gegeven getallen er in.

b

Zet de gegeven getallen op de juiste plaats op de getallenlijn.

Opgave 9

Schrijf 7 31 als exact decimaal getal.

Opgave 10

Schrijf 5,1 63 _ als breuk.

Opgave 11

Als je twee natuurlijke getallen optelt, dan krijg je altijd weer een natuurlijk getal. Je zegt daarom wel dat de natuurlijke getallen gesloten zijn voor optellen.

a

Zijn de natuurlijke getallen ook gesloten voor aftrekken?

b

Zijn de gehele getallen gesloten voor aftrekken?

c

Zijn de gehele getallen gesloten voor vermenigvuldigen? En voor delen?

d

Welke soort getallen is gesloten voor worteltrekken?

verder | terug