Machten en wortels > Soorten getallen
12345678Soorten getallen

Voorbeeld 1

Geef van elk van de volgende getallen aan tot welke soort ze behoren.

  • - 2,25

  • - 12 4

  • - 53

  • 108 3

> antwoord

Al deze getallen zijn reƫle getallen.

  • - 2,25 is een rationaal getal, maar geen geheel getal

  • - 12 4 = - 3 en is dus een geheel getal, maar geen natuurlijk getal

  • - 53 is een irrationaal getal

  • 108 3 = 6 en dus een natuurlijk getal

Opgave 5

Bekijk Voorbeeld 1.

a

Teken een diagram zoals in de Uitleg 2 en plaats daarin de getallen uit het voorbeeld.

b

Teken een getallenlijn waarop al deze getallen voorkomen en plaats ze er in de juiste volgorde op.

verder | terug